1.Podaj przykłady wykorzystywania zjawiska wydzielania się energi w przewodniku, przez który płynie prąd elektryczny. Wymień kilka przykładów, w których płynie to zjawisko może być szkodliwe.
2.Przez żarówkę o mocy 1,125 W płynie prąd o natęrzeniu 0,25A. Jakie jest napięcie obwodu, do którego została włączona żarówka?
3.Żarówka pobrała w czasie 2 godzin 18 kJ energii. Jaka jest moc tej żarówki?
4.Jakie jest średnie natęrzenie prądu płynącego przez żarówkę o mocy 100 W, włączoną do sieci o napięciu 220V?
5.Domowa instalacja elektryczna jest zabespieczona bespiecznikami, które automatycznie wyłączają prąd, gdy przekroczy onwartość określoną dla danego bezpiecznika. Jaka mże być maksymalnamoc pracujących urządzeń, jeżeli bezpiecznik wyłącza dopływ prądu , gdy przekroczy on wartość 16A?

1

Odpowiedzi

2010-01-15T23:31:51+01:00
2. P = 1,125W
I = 0,25A
U = ?
U = P:I
U = 1,125 J/s : 0,25 C/s
U = 1,125 J/s * 100/25 s/C
U = 4,5 V
ODP. Napięcie tego obwodu wynosi 4,5V.

3. t = 2h = 7200s
W = 18kJ = 18000J
P = ?
P = W/t
P = 18000J : 7200s
P = 2,5 J/s
ODP. Moc tej żarówki to 2,5J/s.

4. P = 100W
U = 220V
I = ?
I = P:U
I = 100W : 220V
I = 100 J/s : 220 J/C
I= 100 J/s * 1/220 C/J
I = 5/11 A
ODP. Średnie natężenie prądu płynącego przez żarówkę wynosi 5/11A.

2 5 2