Czym kierował się król Stanisław August Poniatowski przystępując do konfederacji targowickiej? jak oceniasz postępowanie króla? Wybierz jedną z możliwości uzasadnij swój wybór. ja wybrałem działał ze szlachetnych pobudek , próbując ratować kraj. proszę o szybkom odpowieć.

1

Odpowiedzi

2010-01-14T21:03:48+01:00
Król przystępując do konfederacji targowickiej pragnął ratować kraj. Konfederaci targowiccy mieli gwarantowaną przez carycę integralność terytorialną Rzeczpospolitej. Tymczasem mimo bohaterstwa żołnierzy polskich kampania powoli była przegrywana. W ręce Rosjan dostała się cała Litwa, Ukraina i Białoruś, utracona została linia Bugu, przez co ostatnim punktem polskiego oporu była Warszawa, której mogło bronić jedynie 30 tysięcy ludzi z niewielkimi zapasami amunicji i pustym skarbem państwowym. Nie przybył pruski korpus posiłkowy co w dużej mierze przesądziło o losach kampanii 1792 roku. Tak więc uważam że król przystępując do konfederacji targowickiej kierował się szlachetnymi pobudkami.
3 3 3