Odkrycia i wynalazki.
Jaki wpływ miało każde z nich na codzienne życie ludzi?:

Elektryczność-

Kolej, samochód-

Telegraf, telefon-

Promienie reontgena-

Pierwiastki promieniotwórecze(polan, rad)-

Odkrycie bakterii i wynalezienie szczepionki-
Piszcie odpowiedzi, szybko!!!2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T18:12:33+01:00
Elektryczność- oświetlono ulice zbudowano wiecej fabryk, powstawały duze osiedla

Kolej Samochód-szybsza podróż, spokojniejsza podróż, mozna było przewieść wiele więcej ładunków

Telegraf, telefon-porozumiewanie sie na odległośc, wojsko mogło podawać swoje pozycje, przkazywano wiadomości z kontynentu na drugi.

Pierwiastki promieniotwórecze(polan, rad)-wykorzystane w medycynie przy rentgenie oraz w wojsku przy tworzeniu nowych bomb wysokiego rażenia

Odkrycie bakterii i wynalezienie szczepionki-zmniejszona ilośc zgonów na świecie, mniej epidemi, otzrymywanie róznych surowców dzieki bakterjom
16 4 16
2010-01-14T18:20:35+01:00
Elektryczność - praktyczne wykorzystywanie elektryczności wywarło duży wpływ na pracę i życie codzienne ;
Kolej i samochód - szybsze i wygodniejsze poruszanie się ;
Telegraf i telefon - wynalezienie telegrafu i telefonu umożyliwiło
b. szybkie przesyłanie wiadomości do odległych części świata ;
Promienie reondgena - umożliwiło b. szybkie wykrycie choroby i jak najlepsze rozpoczęcie leczenia ;
pierwiastki promieniotwórcze (polon i rad) - umożliwiło natychmiastowe leczenie raka poprzez naświetlania ;
Odkrycie bakteri i wynalezienie szczepionki - wynalezienie szczepionki przeciwko cholerze i wściekliźnie - umożliwiło szybkie
zwalczanie choroby
16 4 16