Zad.1
Przeprowadzono reakcję magnezu z kwasem solnym. W tym celu użyto kolejno : a)4,8 g magnezu; b)0,2 mola magnezu; c)12,04 x 10 do 22.
W którym wypadku otrzymano największą objętość wodory?

zad.2
Oblicz objętość cząsteczek i atomów składających się na 8 g tlenu.

1

Odpowiedzi

2010-01-14T18:52:40+01:00
1.
Mg +2 HCl ----> MgCl2 + H2

a)

24 g Mg --------- 22,4 dm3 H2

4,8 g ------------- X

X = 4,48 dm3

b)

1 mol Mg ------- 22,4 dm3 H2

0,2 mola -------- X

X= 4,48 dm3

c)

6,02 x 10^23 atomów Mg ------ 22,4 dm3 H2

12,04 x 10^22 -------------- X

X = 4,48 dm3

W każdym przypadku powstanie taka sama objętość wodoru .

2.Nie umiem :/