Zadanie 1
Traktat rozbiorowy zatwierdzono w 1793r. na sejmie w Grodnie. Wymień decyzje podjęte w czasie obrad tego sejmu. Jak one wpłyneły na stan Reczpospolitej?

zadanie 2.
Jakie stanowisko w sprawie chłopów zajął Tadeusz Kościuszko?

zadanie 3.
Napisz jakie były skutki powstania kościuszkowskiego?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T18:54:59+01:00
Odp do zad3

Kościuszko odniósł zwycięstwo pod Racławicami a przegrał pod Maciejowicami
2 3 2