Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T15:53:04+01:00
A)
Ca(OH)2 + 2HCl -> CaCl + 2H2O
Ca2+ + 2OH- + 2H+ +2Cl- => Ca2+ + 2Cl- + 2H2O
2OH- + 2H+ => 2H2O
b)
Mg(OH)2 + 2HNO3 -> Mg(NO3)2 + 2H2O
Mg2+ + 2OH- + 2H+ + 2(NO3)- => Mg2+ + 2(NO3)- + H2O
2OH- + 2H+ => H2O
c)
Ca(OH)2 + H2SO4 -> CaSO4 + 2H2O
nie ma dysocjacji
d)
3NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O
3Na+ + 3OH- + 3H+ + (PO4)3- => 3Na+ + (PO4)3- + 3H2O
3OH- + 3H+ => 3H2O
e)
3Ba(OH)2 + 2H3PO4 -> Ba3(PO4)2 + 6H2O
nie ma dysocjacji
f)
2KOH + H2CO3 -> K2CO3 + 2H2O
2K+ + 2OH- + 2H+ + (CO3)2- => 2K+ + (CO3)2- + 2H2O
2OH- + 2H+ => 2H2O

Powodzenia:)