Ćwiczenie 1
Obok podanej cechy napisz, której warstwy atmosfery ona dotyczy: troposfery, stratosfery, mezosfery i termosfery.

a) Występują w niej gazy w postaci jonów i wolnych elektornów.
b) Występuje przy powierzchni Ziemi.
c) Może tworzyć się w niej zorza polarna.
d) Charakteryzuje się dużą koncentracją ozonu.
e) Tworzą sięw niej chmury.
f) Pochłania dużą część promieniowania słonecznego (UV).
g) Zawiera prawie całą parę wodną znajdującą się w atmosferze.
h) W jej dolnych partiach utrzymuje się stała temperatura.
i) Następuje w niej wzrost temperatury.
j) Temperatura w tej warstwie wzrasta do 1500 C
k) Następuje w niej spadek temperatury do -90 C

2

Odpowiedzi

2010-01-14T18:33:03+01:00
B)troposfera
c)termosfera
d)stratosfera
e)troposfera
f)stratosfera
g)troposfera [chyba :)]
h)troposfera
i)termosfera
j)egzosfera
k)termosfera
2 2 2
2010-01-14T18:40:35+01:00
A) troposfera
b)TROPOSFERA
c)CHYBA termosfera
d) raczej stratosfera albo egzosfera
e)TROPOSFERA
f)termosfera
g)troposfera
h) stratosfera
i)termosfera
j)termosfera
k)termosfera
2 3 2