Odpowiedzi

2010-01-15T13:22:08+01:00
Amon egipski bóg, sprawca niewidzialnego wiatru, urodzaju, płodności. Był uosobieniem niewidzialnych życiodajnych elementów natury: powietrza i wiatru. Powodował, że plony były obfite, zwierzęta się mnożyły, a kobiety rodziły dzieci. Wraz ze swoją małżonką Mut oraz synem Chonsu - bogiem-księżycem - stanowili w Karnaku tebańską triadę. Jego żeńskim odpowiednikiem była Amaunet. Natomiast jako Amon-Kematef wchodził w skład Ogdoady, której kult trwał w Hermopolis Magna. Grecy identyfikowali go ze swoim władcą bogów - Zeusem. Kult Zeusa Amona najpierw rozpowszechnił się w Grecji, a stąd jako Jupiter Amon dotarł do Rzymu.
:)
2010-01-15T15:38:02+01:00
UWAGA PLAGI EGIPSKIE

Bóg objawił się synom Izraela jako ktoś bliski i zatroskany.Okazał że chce dobra dla swoich wybranych. Wyzwolił Izraelitów z Egiptu znaczy to że ich bardzo kocha, daje im wiele znaków które pomagają im z tamtąt uciec.
Czy to możliwe?