Odpowiedzi

2010-01-14T20:32:56+01:00
Choroba Parkinsona ma zasięg ogólnoświatowy.Jest to postępujące schorzenie ośrodkowego układu nerwowego, przejawiające się klinicznie spowolnieniem ruchowym , będące następstwem zaniku komórek istoty czarnej śródmózgowia. Częstość jej występowania w całej populacji wynosi ok. 0,15%, natomiast w populacji ludzi powyżej 70-tego roku życia wzrasta 10-krotnie średni wiek zachorowania na chorobę Parkinsona wynosi 58 lat. Znane są jednak przypadki znacznie wcześniejszego zachorowania męszczyźni chorują nieco częściej niż kobiety. W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństw, w przyszłości nieuchronnie zwiększy się liczba osób z chorobą Parkinsona, która stanowi coraz większe obciążenie społeczne i ekonomiczne.

xD