Odpowiedzi

2009-09-27T18:05:23+02:00
PODZIAŁ KOMÓRKI to proces, który odbywa się we wszystkich organizmach żywych i prowadzi do powstania dwu (lub więcej) komórek potomnych. Podział komórki zaczyna się od podziału jądra komórkowego (mitoza, mejoza). Następuje wówczas przekazanie informacji dziedzicznej do jąder potomnych natomiast PĄCZKOWANIE to sposób rozmnażania bezpłciowego występujący u drożdży i niektórych bakterii, w którym komórki potomne powstają przez tworzenie się uwypukleń komórki rodzicielskiej.
17 3 17
2009-09-27T19:00:09+02:00
Podział komórki, proces, który odbywa się we wszystkich organizmach żywych i prowadzi do powstania dwu (lub więcej) komórek potomnych. Podział komórki zaczyna się od podziału jądra komórkowego (mitoza, mejoza). Następuje wówczas przekazanie informacji dziedzicznej do jąder potomnych.

Dalszym etapem jest podział cytoplazmy (cytokineza), w wyniku którego powstają dwa potomne protoplasty. U roślin protoplasty wytwarzają nową ścianę komórkową.

Wskutek podziału mogą powstać dwie jednakowe komórki potomne lub jedna z nich może być większa od drugiej. Innym sposobem podziału komórki jest pączkowanie oraz podział wielokrotny, gdy w obrębie jednej komórki odbywa się wiele kolejnych podziałów jąder, dzięki czemu powstaje komórka wielojądrowa, a dopiero później ma ewentualnie miejsce cytokineza.
12 3 12
2009-09-27T19:35:20+02:00
Niezdolna do pączkowania i po pewnym cza- sie umiera. Każda komórka w populacji droż- ... równy podział pomiędzy matkę i córkę „czyn- nika starzenia”. Część badaczy jest skłonna ... kazały, że pokrewne szczepy drożdży różnią- ... tempo podziałów komórkowych potomstwa jednej komórki nie jest identyczne
11 1 11