Odpowiedzi

2010-01-14T19:10:44+01:00
1492-Krzysztow Kolumb odkrył Amerykę
1517-reformacja-rozłam Kościoła katolickiego zapoczątkowany przez Marcina Lutra
1519-1522-wyprawa Ferdynanda Magellana opłyneła kulę ziemską
1525-hołd pruski
1543-Mikołaj Kopernik udowodnił teorję heliocentryczną
1569-Polska i Litwa utworzyły jedno państwo-Rzeczpospolitą Obojga Narodów
1572-śmierć Zygmunta 2 (rzymską cyfrą 2)Augusta,ostatni król z dynastii Jagielonów
1573-pierwsza nowa elekcja w Polsce