1).W jakim przypadku zmiana punktu przyłożenia siły do ciała nie powoduje zmiany w skutkach działania tej siły??
2).W jakim przypadku dwie siły działające na to samo ciało wzajemnie się równoważą??
3).Jaką siłę nazywamy wypadkową??
4). Jak wyznacza się wypadkową dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej mających:
a).zwroty przeciwne
b).zwroty zgodne
5).Jaką nazwę nosi czynność polegająca na znajdowaniu siły wypadkowej kilku sił??


Bardzo pilne! Potrzebne na teraz..

1

Odpowiedzi

2009-09-27T19:36:08+02:00
1. Nie do końca czaje pytanie. Może chodzi o Pierwszą Zasadę Dynamiki. Jeśli siły działające na ciało się równoważą to ciało nie zmienia położenia. Albo chodzi o to, że gdy siła przechodzi przez oś obrotu ciała to nie ma prawa się ono obracać. Na serio nie czaje tego pytania, lecz na inne jest odpowiedź.

2. Równoważą się gdy siła będąca naprzeciwko drugiej siły ma taki sam kierunek ale przeciwny wzrot.

3.Jest to wektor który nam wychodzi przy działaniu na wszystkich wektorach sił działających na to ciało.

4. Przeciwne - odejmujemy od największej
Takie same - dodajemy do siebie

5. Składanie wektorów
15 3 15