Odpowiedzi

2010-01-14T19:41:39+01:00
Styl dorycki cechuje powaga i dostojeńswo. Jest masywny i surowy
Kolumny jońskie są smuklejsze od doryckich
Styl joński dominował głównie w miejscu swego powstania (Azja Mniejsza) ... Jest wzbogaconą, bardziej dekoracyjną odmianą porządku jońskieg
Główna różnice można było zaobserwować w obszarze głowicy
Styl joński jest lżejszy od doryckiego, smuklejszy i bardziej dekoracyjny
Kolumna koryncka znacznie przypominała kolumnę jońską
Styl koryncki ewoluował, zwłaszcza dekoracyjna część głowicy.
Dorycki i koryncki kapitel z każdej strony wyglądają tak samo
Ważną ozdobą korynckich głowic były liście akantu
ona skiopiowała a ty napisałas wiec ty dostałas (dziekuje)