1. Liczba 240 jest o 20% mniejsza od a .
a) Oblicz a.
b) O ile procent liczba a jest większa od liczby 240 ?


2.Spośród dwudziestu zadań uczeń nie rozwiązał trzech, a jedno rozwiązał źle . Oblicz, ile procent wszystkich zadań uczeń rozwiązał poprawnie.

3

Odpowiedzi

2010-01-14T18:56:03+01:00
Zad.2
16/20 * 100 % = 80 %

Odp. Uczeń rozwiązał 80% zadań poprawnie.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Czym
  • Rozwiązujący
2010-01-14T18:58:58+01:00
1 a
240x0,20=48
240+48=288
b
20%
2
20 - 4=16
16:20x100%=80%
2010-01-14T19:06:55+01:00
1.

240 * 20%=48
a=240+48=288

b) o 20% wieksza


2. 20-3-1=16

20-100%
16-x

x=16*100/20=1600/20=80%