Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T15:42:14+01:00
Dane:
V₀ = 300 m/s
h = 100m
Rozw.:
Ekmax = Ek + Ep
czyli
mV₀² / 2 = (mV² / 2) + mgh
dzielimy przez m
V₀² / 2 = (V² / 2) + gh
mnożymy przez 2
V₀² = V² + 2gh
V² = V₀² - 2gh
V = √V₀² - 2gh (wszystko z prawej strony równania jest pod pierwiastkiem)

V = √(300 m/s)² - 2×10[m/s²]×100m (wszystko z prawej strony równania jest pod pierwiastkiem)
V = √88000 m²/s² = 296,6 m/s