Odpowiedzi

2010-01-14T19:01:42+01:00
Odp:
Omów przyczyny upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego : przyczyny społeczne, ekonomiczne, polityczne, najazdy barbarzyncow i państwa barbarzyńskie

Podbicie przez barbarzyńców i upadek bizancjum
Także upadek Liberum veto i poprzez powstanie wolnej elekcji
Barbarzyńcy zniszczyli wszystko i pamiętaj :
AVE CESAR
1 1 1
2010-01-14T20:55:57+01:00
Kolega nie do końca wyczerpującej udzielił odpowiedzi.:D
1) Kryzys władzy, czyli autorytet króla spadł, nie kompetencja władzy, złe wybory na króla, był wybierany człowiek słaby, łatwowierny, manipulowano nim.
2) Kryzys gospodarczy, niewolnicy byli siła roboczą, napędzającą całe cesarstwo, niewolników mieli w wyniku wojen prowadzonych - atakowali. Od pewnego momentu Rzym będzie się tylko bronił.
Załamanie rolnictwa, rzemiosła - kolonowie będą próbować ratować ją ale bez skutecznie.
3) Chrześcijaństwo w znacznym stopniu przyczyniło się do upadku cesarstwa. Byli monoteistami, odmawiali kulcie cesarzy, nawoływali do buntów.
4) Wędrówka Ludów - Od Uralu po Atlantyk przemieszczały się ludy barbarzyńskie, które ocierały się o granice cesarstwa, aż w końcu wkroczą do cesarstwa, nawet do Rzymu.
1 5 1