Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T19:03:08+01:00
Roku. Rozwój zrównoważony definiuje
się na dwa sposoby. Po pierwsze, jako proces roz-
woju (krajów, miast, biznesu, wspólnot itd.), który
w sposób bezwarunkowy łączy potrzeby teraźniej-
szego pokolenia ze zdolnością do zaspokajania po-
trzeb przyszłych pokoleń, a także potrzeby jednych
ludzi z potrzebami innych. A po drugie, rozwój
zrównoważony określa się jako „ciąg zmian, w któ-
rym korzystanie z zasobów, struktura inwestycji,
ukierunkowanie postępu technicznego oraz struk-
tury instytucjonalne mają być dokonywane w taki
sposób, żeby nie było sprzeczności między przyszły-
mi a teraźniejszymi potrzebami”