Zaznacz dobre odpowiedzi. ALGEBRA!
1. Po uproszczeniu wyrażenia (2x-3y)+(2y-3x)-(x-y) otrzymamy:
A: -2x
B: -2x-4y
C: 4x-4y
D: -2x+2y
2. Dane są wyrażenia P: 4x-2xy-1 oraz D: -5x+xy+1. Po wykonaniu działania P-D otrzymamy:
A: -x-3xy
B: -x-xy-2
C: 9x-3xy
D: 9x-3xy-2
3. Po dodaniu do sumy liczb 2x i y różnicy x-2y otrzymamy:
A: 3x+3y
B: 3x-3y
C: 3x-y
D: x+3y

3

Odpowiedzi

2010-01-14T19:06:16+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T19:07:23+01:00
1. (2x-3y)+(2y-3x)-(x-y) = 2x-3y+2y-3x-x+y = -2x
Odp: A

2. 4x-2xy-1-(-5x+xy+1) = 4x-2xy-1+5x-xy-1 = 9x - 3xy - 2
Odp: D

3. (2x+y)-(x-2y) = 2x + y - x + 2y = 3y + x
Odp: D
2010-01-14T19:12:59+01:00