Odpowiedzi

2009-09-27T19:05:29+02:00
Oblicz (podaj założenia)
a) (3a³b³)(4a²b²)²=(3a³b³)(16a⁴b⁴)=48a⁷b⁷
b) (3x³y/2)⁻³=(2/3x³y)³=8/27x⁹y³ zał:x,y różne od 0
c) (pqr)(-pqr³)(-2p⁻²q³r⁻⁵)=(-p²q²r⁴)(-2p⁻²q³r⁻⁵)=2q⁵r zał: p,r różne od 0