Bardzo był bym wdzięczny za rozwiązanie tych poleceń ;)

1. Spalanie całkowite: Pentanol, Etanodiol (Glikol etylenowy)*
2. C₈H₁₇COOH - wzór strukturalny, nazwa
3. Napisz reakcje otrzymywania Palmitynianu sodu
5. Hydroliza:
a) Octan butylu
b) Stearynian metylu
c) Metanian propylu

Z góry thx ;]

1

Odpowiedzi

2010-01-15T18:01:13+01:00
A)2 C3H7OH + 9 O2-----> 6CO2 + 8H2O
C3H7OH + 3 O2-----> 3 CO + 4 H20
2 C3H7OH + 3 O2-----> 3 C + 4 H20
b)C2H5OH + 3 O2-----> 2 CO2 + 3 H2O
C2H5OH + 2 O2-----> 2 CO + 3 H2O
C2H5OH + O2-----> 2 C + 3 H2O
c)kwas oktanowy chyba ;)
d)tłuszcz+zasada sodowa--->glicerol+mydło
tłuszcz+zasada potasowa---> glicerol+mydło
e)CH3COOH + C2H5OH ---> CH3COOC2H5 + H2O
f)C17H35COOC2H5 + H2O --> C17H35COOH + C2H5OH