1. oblicz o
a) długośc odcinka o końcach K = - 5, 2 i L = 3, 2
b)długośc odcinka o końcach P = 25,-4 i R = 25, 7
c)długośc trójkąta o wierzchołkach A = -1, 1 B = 5 -1 C = 1, 4
d)długośc trojkata o wierzchołkach E = -4 -2 F = -4, 1 G = 3, 3

2.
oblicz pole czworokąta którego wierzchołki są punkty A = -3 -2
B = 2 , -2 C = 0, 4 D = -3 , 3

3.
odcinki o końcach A = 1, 2 i B = 5, 2 jest podstawa trojkata równoramiennego ABD o polu 8 jakie wspułrzędne ma punktC

4. ustal nierówności __3___
2+ √2

√2 × __5__
3 - √5

__4√5 -√2_______
3 - √2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T15:54:03+01:00