1. W prostokącie bok ma 4 razy więcej milimetrów niż bok dłuższy centymetrów. Zapisz w postaci wyrażenia obwód prostokąta, gdy jego długość jest równa x cm.
2. Plecak kosztuje 150 zł. Oblicz cenę plecaka po obniżce o m % .

Proszę o pełne odpowiedzi i obliczenia. Potrzebne mi to na 20.00 !!! Zgłaszam NAJ i SPAMY ... :)))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T19:13:27+01:00
1]
dłuższy bok=x cm
krótszy=4xmm=0,4xcm

obwód=2x+2×0,4x=2x+0,8x=2,8x
2]
150zł-m% ze 150zł=150zł-¹⁵⁰/₁₀₀ m=150-1,5m=cena plecaka po obniżce