Odpowiedzi

2010-01-14T19:18:23+01:00
1w tym ,że chcemy żeby prowadził naszym życiem, rozmawiamy z nim i traktujemy jak przyjaciela.
2Sakrament pokuty jest spowiedzią. Rozmawiamy z wtedy z Chrystusem wyznając mu swoje grzechy. Otrzymujemy pokutę , która jest tak jakby kara za grzechy. Bez niej spowiedz jest nie ważna.
3 Ekumenizm-nauka o rozłamach kościoła chrześcijańskiego.
4 Aby rozgłaszali dobrą nowinę
2010-01-14T19:24:02+01:00
1) W przestrzeganiu Dekalogu.


2) SAKRAMENT POKUTY - polega na wyznaniu grzechów przez wiernego, czyli penitenta, duchownemu, czyli spowiednikowi. Katolicy mają obowiązek przystąpienia do spowiedzi przynajmniej raz do roku oraz jeżeli popełnili grzech śmiertelny (przystąpienie do Komunii w stanie grzechu śmiertelnego jest świętokradztwem, a więc grzechem szczególnie ciężkim).

3) EKUMENIZM - ruch dążący do zjednoczenia wszystkich wyznań, ruch na rzecz jedności Kościoła, zwany też ruchem ekumenicznym. Odbywa się to poprzez prowadzenie dialogu, przy zachowaniu tożsamości religijnej.

4) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.