Korzystając z dostępnych źródeł informacji, określ warunki, w których tworzyły się następujące surowce mineralne.
- pokłady węgla kamiennego na Górnym Śląsku ( karbon ):

- wapnienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (jura) :

- złoża soli kamiennej na Kujawach (perm) :

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T18:10:15+01:00
- pokłady węgla kamiennego na Górnym Śląsku(karbon) - wytworzyły się w nieckach o zapadającym się podłożu bagiennym. Duża ilość szczątków roślinnych utworzyła narastającą warstwę torfu. Podczas zapadania się terenu torfowiska pokrywały się warstwą osadów mineralnych przynoszonych przez rzeki, pod wpływem nacisku zaległych warstw i wysokiej temp. torf zmieniał się w węgiel brunatny a potem w kamienny. W skutek przysypywania roślin osadami mineralnymi powstały owe pokłady węgla.

- wapienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej(jura)- powstały w wyniku osadzania się na dnie morskim wapiennych szkieletów organizmów morskich oraz ciągłym obumieraniu i narastaniu nowych warstw koralowców w ciepłym i płytkim morzu, które występowało na tym terenie podczas jury.

- złoża soli kamiennej na Kujawach(perm)-powstały w wyniku wytracenia się soli z wody morskiej. Sprzyjał temu ciepły i suchy klimat odpowiadający dzisiejszemu klimatowi zwrotnikowemu kontynentalnemu.
2010-01-15T18:41:21+01:00
Wapienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej powstaly w wyniku osadzania sie na dnie morskim wapiennych szkieletow organizmow morskich oraz ciaglym obumieraniu i narastaniu nowych warstw koralowcow (dlatego w przewazajacej czesci sa to wapienie koralowcowe) w cieplym i plytkim morzu, ktore bylo na tym terenie w okresie jury.

Poklady soli kamiennej na Kujawach powstaly w wyniku wytracania sie soli z wody morskiej. Sprzyjal temu cieply i suchy klimat porownywany do dzisiejszego klimatu zwrotnikowego kontynentalnego - dlatego tez obecnie zauwazamy ten proces m.in. w rejonie Jeziora Czad.

Pokłady węgla kamiennego -wytworzyły sie w nieckach o zapadajacym sie podłożu bagiennym.Duza ilosc szczątków roslinnych tworzyla tu narastającą warstwe torfu.
Gdy teren zapadal sie szybcej torfowiska pokrywaly sie warstwa osadów mineralnych przynoszonych przez rzeki(np piasek czy żwir)
pod wpływem nacisku nadległych warstw oraz wysokiej temperatury torf zamienial sie w wegiel brunatny,a nastepnie w wegiel kamienny.
wskutek wielokrotnego przysypywania roslinnosci osadami mineralnymi powstało wiele pokladów węglowych