10. W jednej szklance mieści się 0,15 kg mąki.
Ile pełnych szklanek mąki można wsypać do puszki, jeśli mieści się w niej

a) 2,4 kg mąki
b) 4kg mąki
c) 0,8 kg mąki

11. Oblicz pamiętając o kolejności wykonywania działań.

a. 24,6 x 2,3 : 0,02
b. (2-0,16) : (1-0,6)
c. (1,32 + 3,24) : (2,4 : 2)
d. (63,2 : 100 + 0,1) : 1,22

12.

a. Od iloczynu liczb 3,3 i 5,5 odejmij ich iloraz.
b. Do ilorazu liczb 2,73 i 0,42 dodaj ich różnicę.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T19:24:56+01:00
10
a) 2,4 : 0,15 = 16
b) 4 : 0,15 = 26,(6)
odp. 26
c) 0,8 : 0,15 = 5,(3)
odp. 5

11
a) 24,6 x 2,3 : 0,02 = 2829
b) (2-0,16) : (1-0,6) = 1,84 : 0,4 = 4,6
c) (1,32 + 3,24) : (2,4 : 2) = 4,56 : 1,2 = 3,8
d) (63,2 : 100 + 0,1) : 1,22 = 0,732 : 1,22 = 0,6

12.
a) 3,3 x 5,5 - 3,3 : 5,5 = 18,15 - 0,6 = 17,55
b)2,73 : 0,42 + (2,73 - 0,42) = 6,5 + 2,31 = 8,81
1 5 1
2010-01-14T19:26:00+01:00
10.
a) 16 szklanek
b) 26 szklanek
c) 4 szklanki
11.
a. 24,6 x 2,3 : 0,02 = 56.58 :0.02 = 2829
b. (2-0,16) : (1-0,6) = 1.84 : 0,4 = 4.6
c. (1,32 + 3,24) : (2,4 : 2) = 4.56 : 1.2 = 3.8
d. (63,2 : 100 + 0,1) : 1,22 = 0.732 : 1.22 = 0.6
12.
a) 3.3 x 5.5 - (3.3 : 5.5) = 18.15 - 0.6 = 17.55
b) 2.73 : 0.42 + (2.73 - 0.42) = 6.5 + 2.31 = 8.81