Zadania1.Napisz wzory sumaryczne alkenów(a) i alkinów(b)mających w cząsteczce

a)
8 atomów węgla
12 atomów węgla
30 at.węgla
16 at.węgla
14 atomów wodoru
22 atomów wodoru
30 atomów wodoru
16 atomów wodoru

b)
9 atomów węgla
12 atomów węgla
7 atomów węgla
16 atomów węgla
14 atomów wodoru
2 atomów wodoru
32 atomów wodoru
20 atomów wodoru

Zadanie 2

Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 70 u
a)Podaj jego nazwę oraz wzory :sumaryczny i strukturalny .
wzór sumaryczny-
nazwa-
wzór strukturalny -

b) oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze .

1

Odpowiedzi

2010-01-14T19:59:27+01:00
Ad.1.
a)
8 atomów węgla = C₈H₁₆
12 atomów węgla = C₁₂H₂₄
30 at.węgla = C₃₀H₆₀
16 at.węgla = C₁₆H₃₂
14 atomów wodoru = C₇H₁₄
22 atomów wodoru = C₁₁H₂₂
30 atomów wodoru = C₁₅H₃₀
16 atomów wodoru = C₈H₁₆

b)
9 atomów węgla = C₉H₁₆
12 atomów węgla = C₁₂H₂₂
7 atomów węgla = C₇H₁₂
16 atomów węgla = C¹⁶H₃₀
14 atomów wodoru = C₈H₁₄
2 atomów wodoru = C₂H₂
32 atomów wodoru = C₁₇H₃₂
20 atomów wodoru = C₁₁H₂₀

Ad.2.
Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 70 u
a)Podaj jego nazwę oraz wzory :sumaryczny i strukturalny .
wzór sumaryczny- C₅H₁₀
nazwa-Penten
wzór strukturalny -
H H H H
| | | |
C = C - C - C - C -H
| | | | |
H H H H H
Dodatkowo:
W tym przypadku to jest Pent-1-en.

b) oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze .

5*12:10*1
60:10
6:1
26 4 26