Odpowiedzi

2010-01-15T16:03:19+01:00
Opady powstają, gdy chmury są na tyle rozbudowane, że siła grawitacji przewyższa siły utrzymujące kropelki wody lub kryształki lodu w powietrzu. Do opadów zaliczamy: deszcz, śnieg, mżawkę, krupy i grady. Opady powstają najczęściej z chmur znajdujących się w dolnym piętrze - warstwowych, z chmur warstwowych piętra średniego oraz chmur kłębiastych burzowych wysoko rozbudowanych. O deszczu mówimy, gdy spadają kropelki wody o średnicy większej niż 0,5 mm, jeżeli są one mniejsze, to jest to mżawka. Śnieg tworzą płatki, czyli zrośnięte ze sobą igiełki lodu. Grad jest spotykany latem. Jest to opad bryłek lodu.
Opady są głównym dostarczycielem wody na powierzchni ziemi, natomiast osady atmosferyczne (rosa, szron, sadź, gołoledź) dostarczają około 20% wody.
Czynniki wpływające na rozkład opadów:
. szerokość geograficzna (ruch obiegowy)
. odległość od dużych zbiorników wodnych
. wysokość nad poziomem morza
. ukształtowanie powierzchni Ziemi
. prądy morskie
. kierunek wiania wiatru
. szata roślinna
. od wilgotności powietrza - para wodna najobficiej występuje w dolnej warstwie atmosfery. Zawartość pary wodnej zmniejsza się od równika ku biegunowi. Rejony o najwyższych rocznych sumach opadów: Oceania, u stóp Himalajów (występowanie monsunu letniego, opady przekraczają wartość 20.000 mm), Afryka -Kotlina Kongo, Ameryka Południowa - Nizina Amazonki oraz tereny znajdujące się w tzw. cieniu opadowym po zawietrznej stronie gór w skrajnych przypadkach są pustyniami. Rejony o najniższych rocznych sumach opadów: strefa zwrotnikowa (prądy wstępujące) i bieguny (małe parowanie). Wielkość opadów na Ziemi jest rozłożona nierównomiernie. Wielkość opadów jest zróżnicowana nie tylko przestrzennie, ale i czasowo. Średnia roczna ilość opadów na Ziemi wynosi około 850 mm. Roczne sumy opadów w strefie okołorównikowej dochodzą do 2000 mm. Przyczyną tego jest duża ilość pary wodnej w powietrzu oraz istnienie prądów wznoszących. Występują tu dwukrotnie w ciągu roku deszcze zenitalne. Wyższe szerokości geograficzne do 20 stopni szerokości geograficznej charakteryzują się jedną porą deszczową w okresie najwyższego położenia Słońca Opady roczne dochodzą tam do 1000 mm.
Następna sfera 20 - 30 stopni szerokości geograficznej na półkuli południowej i północnej. to strefa zwrotnikowa, charakteryzująca się bardzo małymi opadami przyczyniającymi się do powstawania pustyń, wyjątek stanowią tereny monsunowe.
Szerokości umiarkowane (do 60 stopni) cechują opady od 250 - 1000 mm rocznie, a na tak duże zróżnicowanie ma wpływ odległość obszarów od mórz i oceanów oraz rzeźba terenu. Największe opady spadają na zachodnie wybrzeża.
W strefie powyżej 60 stopni szerokości geograficznej opady wynoszą poniżej 250 mm, a na niektórych obszarach poniżej 100 mm rocznie.

moja notatka z gery na ten temat;p
17 2 17
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T19:16:28+01:00
*przyczyną zróżnicowanych opadów jest klimat, który panuje na danym regionie, od pory roku a co się z tym wiąże z wysokością słońca..
11 2 11