Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T11:00:04+01:00
1. Rekfalifikacja i doskonalenie bezrobotnych wpłynie pozytywnie na ograniczenie bezrobocia. Przekfalifikowywanie robotników pozwoli im na podjęcie pray w inym zawodzie gdy straci posade w pierwszym wyuczonym. A doskonalenie zawodowe bezrobotnych pozwoli na zapełnienie miejsc pracy przedsiębiorstw poszukujących odpowiednich fachowców

2. Wyyż demograficzny może mieć negatywny skutek na rynek pracy, ponieważ wtedy może wzrosnąc liczba bezrobotnych.
2010-01-15T15:14:05+01:00
1. Bezrobotnym zostaje soba, która została pozbawiona źródła dochodowego, najczęściej na skutek tego, że akurat w tym czasie na rynku nie ma popytu na tego typu usługi, lub jego/jej wykształcenie zawodowe wymaga doskonalenia. Tak więc takie procesy(jak w pytaniu) są idealna próbą zahamowania rosnącej tendencji bezrobocia.
2. wyz demograficzny, czyli gwałtowny wzrost przyrostu naturalnego. Zmienia się równiez model społeczeństwa na sp. młode, tzn jest przewaga ludnosci w wieku przedprodukcyjnym niz w produkcyjnym i poprodukcyjnym. Wpływa to znaczaco na napływ imigrantów z innych krajów, zmniejszenie PKB na 1 mieszkańca oraz zmianę profilu gospodarczego.

:)