Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T12:00:12+01:00
1. Demokracja - słowo pochodzi z greckiego demos - czyli lud, i kratos - władza.
Moim zdaniem demokracja jest taka sama, ponieważ władze ma lud i nie może jej mieć jej np. sam rząd.
2. Trójpodział Demokracji:
- władza ustawodawcza, czyli sejm, senat
- władza wykonawcza, czyli parlament
- władza sądownicza, sądy.
Zasada podziału i równowagi władz:
Struktura organów we współczesnym państwie określana jest przez zasadę podziału i równowagi władz. Ta zasada świadczy o państwie demokratycznym. Istotą tej zasady jest trójpodział (w/w).W większości państw relacja pomiędzy władzą wykonawczą a ustawodawczą ma podstawowe znaczenie. Żadna z władz nie ma przewagi nad inną.
2 2 2