Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T19:41:08+01:00
Dyfuzja jest to samorzutne mieszanie się ze sobą cząsteczek. Np
Rozpylenie perfum
Zapach pieczonego ciasta itp
2010-01-14T19:41:57+01:00
Dyfuzja to samorzutne przemieszczenie się cząsteczek danej substancji z obszaru o dużej koncentracji do obszarów o małej koncentracji .
2010-01-14T19:44:21+01:00
Zjawisko samorzutnego mieszania się różnych substancji nazywa się dyfuzją.
Przebiega w cieczy i gazach.
Przykład:
Rozprzeczenianie się perfum.
:*