Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T20:03:08+01:00
A. chemiczne: W zależności od prowadzonej działalności w przedsiębiorstwie narażenie pracowników na działanie substancji i preparatów chemicznych, a także szkodliwych pyłów może występować na różnych stanowiskach pracy: w magazynach, w warsztatach produkcyjnych, w laboratoriach, w warsztatach remontowych, oczyszczalniach ścieków, stolarniach, fabrykach mebli itd.
b. biologiczne:Według terminologii stosowanej w dyrektywie 2000/54/WE czynniki biologiczne oznaczają wszystkie drobnoustroje łącznie z mutantami, hodowlami komórkowymi i pasożytami wewnętrznymi człowieka, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub innego działania toksycznego.
c. fizyczne: Czynniki fizykalne mogą być naturalne lub sztuczne, wytworzone przez odpowiednie generatory. Do naturalnych czynników fizykalnych należą czynniki fizyczne biosfery, czyli sfery, w której rozwija się życie zwierzęce i roślinne. Należą do nich:
oddziałujące na ustrój ludzki czynniki termiczne
promieniowanie słoneczne
elektryczność
ciśnienie atmosferyczne
ruchy i wilgotność powietrza.
d.genetyczne: czynniki wywierające bezpośredni wpływ na ekspresję określonych cech fizycznych. Są one zawarte w materiale genetycznym i mogą również być odpowiedzialne za choroby.