Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-15T09:49:24+01:00
3Mg + 2 H₃PO₄ → Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂

1)obliczamy liczbę moli:

M Mg (masę atomową Mg mnożymy przez 3,bo tyle magnezu wzięło udział w reakcji )= 3 × 24= 72 g
3 mole Mg-------dało--------------------3 mole H₂
72 g Mg-----------dało-------------------3 mole H₂
7,2g Mg -----------daje------------------X moli H₂

X = 7,2g × 3 mole : 72 g = 0,3 mola H₂

2) Obliczamy ilość gramów:
M H (masa wodoru)- 2g
1 mol H₂---waży-----------2g
0,3mola----waży-----------X

X= 0,3 mola × 2g : 1 mol = 0,6 grama

3) obliczamy objętość H₂ (w warunkach normalnych wynosi 22,4 dm³)

1 mol H₂-----zajmuje------------22,4 dm³
0,3 mola-----zajmuje------------X

X= 0,3 mola × 22,4 dm³ : 1 mol = 6,72 dm³