Zad1
oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α gdy:
a)sinα=1/3
b)cosα=3/5
c)tgα=2
zad2
sprowadz do najprostszej postaci wyrażenie:
a)(1-cosα)(1+cosα)-sin²α
b)(1+sinα)(1-sinα)+sin)²α
c)tgα(sinα+cosα)²-2sin)²α
d)sin³α/cosα-cos³α
e)cosα/1+sinα + 1+sinα/cosα
zad3
zbadaj czy istnieje kąt ostry α,gdy:
a)sinα=1/4 i cosα=3/4
b)sinα=5/13 i tgα=5/12
c)tgα=2-√3 i ctgα=2+√3
d)cosα=9/41 i tgα=4
zad4
oblicz wartość wyrażenia sinα+cosα gdy sinα*cosα=√3/2 i 0°<α<90°

1

Odpowiedzi

2010-01-15T17:10:15+01:00