Odpowiedzi

2010-01-14T19:54:12+01:00
Wer sind Sie ? - Kim pan jest?
Woher kommen Sie ? - Skąd pan pochodzi ?
Wo wohnen Sie ? - Gdzie pan mieszka ?
Wie hei$en Sie? - Jak się pan nazywa?
Was sprechen Sie? - W jakim języku pan mówi?
Wo sind Sie geboren? - Gdzie się pan urodził?