Przetłumacz zdania na j.polski
tam przerwy zostawiam bo mam wpisac wyrazy a wyrazy mam po polsku wienc tylko zdania!!
1. I miss my family________________when I'm away from home
2. Carol shouldn't speak so__________to Gregor
3. Ben wanted something to eat and looked at the pizza________
4. ' Sh! Don't talk so__________ in the studio
5. Laura was walking_______________because her feet hurt.
6. Well done! You answered all the questions_______
7. Tomek can't read music, but he plays the quitar________
8. The director thinks the group acted______________, but I think they acted well.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T19:48:38+01:00
1. Tęsknię za moją rodziną________________ kiedy wyjeżdżam z domu
2. Karolina nie powinna powiedzieć tak __________ do Gregor
3. Ben chciał, by coś zjadło i patrzył na pizzę ________
4. ' Sh! Nie rozmawiaj tak __________ w studiu
5. Laura szła _______________ ponieważ jej stopy zabolały.
6. Dobrze zrobiony! Odpowiedziałeś na wszystkim pytaniom _______
7. Tomek nie może przeczytać muzyki, ale on gra quitar ________
8. Dyrektor myśli, że grupa zadziałała ______________, ale myślę, że oni zadziałali dobrze.
2010-01-14T19:53:02+01:00
1. I miss my family________________when I'm away from home
Tęsknię za swoją rodziną __________ kiedy wracam do domu

2. Carol shouldn't speak so__________to Gregor
Carol nie mówi dobrze więc ___________ Gregor

3. Ben wanted something to eat and looked at the pizza________
Ben szukał czegoś do jedzenia i zobaczył pizzę _____


4. ' Sh! Don't talk so__________ in the studio
"Sza" Nie można rozmawiać, ponieważ _______ w studiu

5. Laura was walking_______________because her feet hurt.
Laura spacerowała _____________ ponieważ jej stopy były zranione (?)

6. Well done! You answered all the questions_______
Bardzo dobrze! Odpowiedziałeś na wszystkie pytania ______

7. Tomek can't read music, but he plays the quitar________
Tomek nie zna nut, ponieważ gra na gitarze_______ (na gitarze są akordy nie nuty =p)

8. The director thinks the group acted______________, but I think they acted well.
Tu nie wiem ocb
2010-01-14T19:56:42+01:00
Przepuszczam (być nieobecnym) mój rodzina (rodzinny) ________________kiedy jestem daleko od domu
*Carol* nie miał mówić tak (więc) __________*Gregor*

*Ben* potrzebował (chciał; potrzebny) coś jeść i patrzył na (obejrzany; obejrzał) pizza ________ *Laura* szedł (chodzący) _______________dlatego że jej stopa zadawać ból (szkoda; odczuwać ból; odczuł ból; skaleczony). ' *Sh*! Nie rozmawia tak (więc) __________ w pracowni

Dobrze zrobiony! Wy odpowiadaliście całe pytania (zagadnienie) _______
*Tomek* nie może czytać muzyka (muzyczny), ale on gra *quitar*________
dyrektor obmyśla grupę działał ______________, ale obmyślam one działali dobrze. Ps. ciezko wyczuc jakie slowa masz wstawic wiec zmien czas na jaki ci pasuje