1. Dlaczego mumifikowano zwłoki?
2. Co to hieroglify (w 3 zdaniach)
3. Wyjaśnij znaczenia słów:
-technika chryzelefantyny
-akropol
-styl mokrych szat
-gammy
-akwedukt
-katakumby
-perystyl
-Litos
-Paleos
-Neo
-Mezo
4. Wymień 2 rodzaje kompozycji zastosowanych w malarstwie naskalnym.

Możecie wpisać tylko część, a najlepszą pracę i tak nagrodzę(nawet jeśli nie jest zrobiona w całości)...

1

Odpowiedzi

2010-01-15T07:20:00+01:00
1. Aby ciało zmarłego nie uległo rozkładowi - Egipcjanie wierzyli, że dzięki temu dusza będzie mogła żyć wiecznie.

2. Hieroglify to najwcześniejszy rodzaj pisma greckiego. Nazwa wywodzi się z greki i oznacza "święte znaki". W piśmie tym występują 3 rodzaje znaków - znaki fonetyczne, używane do zapisu spółgłosek (samogłoski są pomijane), determinatywy - używane do określenia klasy postaci (np. siedząca figurka boga przed imieniem bóstwa) i znaki ideograficzne.

3.technika chryzelefantyny - technika rzeźbiarska, polegająca na pokrywaniu drewnianej konstrukcji złotem, kością słoniową i innymi cennymi materiałami. Taką techniką został wykonany m.in. Zeus Olimpijski Fidiasza.

Akropol - (akros - "najwyższy" polis - "miasto") miasto lub jego część znajdująca się na wysokim wzgórzu.

styl mokrych szat - kierunek, polegający na przedstawianiu kształtów ludzkiego ciała poprzez przylegające szaty.

akwedukt - rurociąg, doprowadzający wodę z wykorzystaniem grawitacji. Był wykorzystywany w krajach starożytności.

katakumby - podziemne cmentarze. W pierwszych wiekach n.e. chowano w nich chrześcijan ze względu na prześladowania.

perystyl - kwadratowy dziedziniec z basenem, otoczony kolumnadą. Znajdował się w zamożnych domach greckich lub rzymskich. Perystylem nazywano również wewnętrzny dziedziniec w świątyniach egipskich.

Paleos - Paleos Panteleimontas, wioska na stokach Olimpu.

Mam nadzieję że pomogłam ;D
2 3 2