"Kamienie na szaniec"
Proszę o odpowiedzi na pytania.

W jakiej szkole uczyli się chłopcy i kto był ich drużynowym?
Czego dokonały Buki pod Dębem Wielkim ?
Kim był ojciec Alka i dlaczego go aresztowano ?
Do jakiej szkoły uczęszczali podczas wojny?
Podaj 5 przykładów akcji Małego Sabotażu.
Podaj 3 przykłady walki zbrojnej. (czym zajmowały się Grupy Szturmowe)?
Wymień akcje Zośki po śmierci Rudego .
Rodzice "Rudego" z zawodu byli:
a) lekarzami
b) nauczycielami
c) sprzedawcami
d) krawcami
Gdzie Alek ukrywał się po "aferze kopernikowskiej"?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T20:13:13+01:00
1 Gimnazjum im. Stefana Batorego, drużynowym był Leszek Domański - Zeus.
2 Buki pod Wielkim Dębem udzielają pomocy rannym ze zbombardowanego pociągu.
3 Ojciec Alka był dyrektorem fabryki broni, aresztowanie spowodowane było odmówieniem uruchomienia zakładu.
4 Ojciec Alka był dyrektorem fabryki broni, aresztowanie spowodowane było odmówieniem uruchomienia zakładu.
5 Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
6 -wybijanie szyb
-naklejki i napisy (także rysunki) na murach
-oblewanie żrącym płynem odzieży (zwłaszcza kobiet spacerujących z Niemcami)
-gazy łzawiące lub pobudzające wymioty (stosowane w kinach, niemieckich sklepach, lokalach rozrywkowych)
-zrywanie plakatów
7 -wzięli udział w akcji wykolejenia pociągu niemieckiego, wiozącego sprzęt wojenny na front w Rosji.
-akcja pod Arsenałem
-akcja pod Celestynowem
8 Akcja w Celestynowie, nieudana akcja pod Czarnocinem, akcja w Sieczychach
9 b
10 Po aferze kopernikowskiej Alek ukrywał na wsi u narzeczonej, Basi.
20 2 20