1. Podporządkuj podanym zjawiskom odpowiednie nazwy procesów:

A) ogrzewanie parafiny
B) rozchodzenie się zapachu perfum w pomieszczeniu
C) powstawanie szronu
D) słodzenie herbaty

Procesy, które mają być uporządkowane;
- rozpuszczanie, resublimacja, dyfuzja, topnienie.

2. Podane procesy zakwalifikuj do:
a) zjawisk fizycznych,
b) przemianom chemicznym

- spalanie węgla, powstawanie mgły, parowanie wody, mielenie kawy, rdzewienie żelaza, kwaśnienie mleka.

NA JUTRO DAJE NAJLEPSZE!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T19:56:49+01:00
1.Ogrzewanie parafiny jest przykładem topnienia.Rozchodzenie się zapachu perfum w pomieszczeniu to przykład dyfuzji.Powstawanie szronu jest jednym z przykładów zjawiska resublimacji.Słodzenie herbaty to przykład rozpuszczania.

2.Ogrzewanie parafiny to zjawisko fizyczne.Rozchodzenie się zapachu perfum w pomieszczeniu to zjawisko fizyczne.Powstanie szronu to zjawisko fizyczne.Słodzenie herbaty to zjawisko fizyczne.

Teraz ok?
5 2 5
  • Użytkownik Zadane
2010-01-14T21:55:43+01:00
ZADANIE 1
A) ogrzewanie parafiny - topnienie
B) rozchodzenie się zapachu perfum w pomieszczeniu - dyfuzja
C) powstawanie szronu - resublimacja
D) słodzenie herbaty - rozpuszczanie


ZADANIE 2
a) zjawiska fizyczne: powstawanie mgły, parowanie wody, mielenie kawy
b) przemiany chemiczne: spalanie węgla, rdzewienie żelaza, kwaśnienie mleka
4 5 4