Odpowiedzi

Pkb w cenach rynkowych = konsumpcja + inwestycje + wydatki państwa naprodukty i usługi + eksport - import

PKB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach rynkowych - podatki pośrednie + subsydia
5 4 5
2010-01-14T19:56:36+01:00
Produkt Krajowy Brutto liczymy:
* PKB = C + I Suma wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych.
* PKB = C + I + G Suma wydatków konsumpcyjnych, inwestycyjnych i rządowych (metoda liczenia wykorzystywana w przypadku gospodarki zamkniętej).
* PKB = C + I + G + Ex - Im Suma wydatków konsumpcyjnych, inwestycyjnych, rządowych i różnicy wartości z eksportu i wartości z importu. Przy czym różnica ta zwana jest Eksportem netto.


nie wiem czy o to chodziło. :))
8 4 8
Najlepsza Odpowiedź!
PKB = C + G + I
gdzie :
C - osobiste wydatki konsumpcyjne
G - rządowe zakupy dóbr i usług
I - krajowe inwestycje prywatne wyrażone jako wartość brutto


mam nadzieje że o to chodziło ;)
11 4 11