Odpowiedzi

2009-09-27T18:53:28+02:00
8 < 2r, więc rysunek jest jaki jest

h₁² + (8/2)² = r²
h₁² = r² - (8/2)² = 9
h₁ = 3

h₂ = r-h₁ = 5-3 = 2

tw. pitagorasa
h₂² + (8/2)² = x²
x² = 4 + 16 = 20
x = 4√5