Zadanie 1

Uzasadnij ,że podane liczby są liczbami wymiernymi-przedstaw je w postaci ilorazu liczb całkowitych.

-7= -7/1
3=
2 ¹/₂=
-1,5=
-6,7=
2,28=
1=
0=


zadanie 2

podaj po cztery przykłady liczb
a)całkowitych, które nie są naturalne:........................................
b)wymiernych, które nie są całkowite:........................................
c)wymiernych, które nie są dodatnie:..........................................


prosze o szybka odpowiedz ;pppp
Daje naj;pppp;)

1

Odpowiedzi

2010-01-14T20:50:29+01:00
3:1
5;2
-3 :2
15.4:2
2.28:1
1:1
zad 2
a) -2 -3 -10 -67
b) 2¾ 10½ 24⅙ ⅖ 1⅝
c) -⅖ - 67⅚ -2¼ -4⅞
6 2 6