Witam prosiłbym o sprawdzenie pracy domowej czy jest ona dobrze napisana a jak nie to gdzie zrobiłem błąd

After 5 days of hard learning at school I wait with anticipation for weekend.My weeks are tiring ,expect for Saturday and Sunday.There are such beautiful days.I rest or do what I want.Even in weekend I try to split my time between duties and pleasures.First day of weekend I always spend active way with friends ,don't care about anything but secend day is a "famili day",spending with parents,brother and grandparents.Two days of freedom I devote on relaxation therefore on Saturday I wake up late,about 10.00 a.m.Then I take a shower and put on my clothes.When I go out from bathroom I go to my room to make a bed.Next I am in kitchen because breakfast is already prepared by mum,who make great flapjacks.When I eat everyhing I go with my older brother on the market and later to the supermartket for shoping.We came back about 1 o'clock.In home I do different hausworks.Usually I clean the strairs and dust.When I finished cleaning I need a little rest in front of tv favourite channel HBO and watching TVNmeteo to know what the weaher will be in the evening when I go out with friends.From 6.00 p.m I sometimes start learning to have less on next day.When the clock strikes 8.00 I meet ith friends to plan spending time nice.We go to the cinema or for some party because we hate a bordom. To home I back about midnight.It depends on where I was.After I fast get into the bath to wash myself.In the end I back to my room ,switche off the light and sleep.The next day I get up early .Sunday morning looks like yesterday.About 8.00 I have breakfast,brush my teeth and dress up but later at 9 o'clock I always go to the smimming-pool because I like keep fit in good condition.After 2 hours of entertainment I come back to home to finish learn,which I've begun on Saturday.At 2.00 p.m I go with family to grandparents for dinner .During it we talk about events from week.Moreover my parents take care about family bounds and when the weather is sunny we all go for a walk to park..After 5.00p.m I already am in my room.There is no one place like home ,when I enjoy to sit in comfortable armchair and listen music.Then I play computer too.At7.30 I have supper and after it ,from 8.00 to 10.00 I return learning.On Sunday I go to bed early because tomorrow will be another hard day.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T20:10:10+01:00
1.Jak tam jest "famili day", to mi się wydaję, że ma być "family day".
2 Jak tam jest "I have breakfast,brush my teeth and dress up" to chyba powinno być "I had breakfast, brushed my teeth and dressed up".
3."come back" to chyba ma być "came back"
4.Pod koniec jest "I enjoy to sit in comfortable armchair and listen music"
to ma być "I enjoy sittnig in comfortable armchair and listening to music."

Reszta chyba jest dobrze... Mam nadzieję, że pomogłam... liczę na najjj... Z góry dziękuję... Pozdrawiam...

Ps. Jak coś jest nie jasne to napisz prywatnie...
2010-01-14T20:12:42+01:00
Masz parę błędów wrzuć sobie to na http://www.translate.pl/pl.php4 i przejrzyj...x] Są błędy ,przeczytaj...
1 1 1
2010-01-14T20:14:35+01:00
Po 5 dniach ciężkiej nauki w szkole czekam z oczekiwaniem na weekend.Moje tygodnie są męczące, oczekuję na sobotę i niedzielę.Tu są takie piękne dni.I odpoczynku czy co chcesz. w weekend postaram się podzielić swój czas pomiędzy obowiązków i przyjemności.Pierwszego dnia weekendu zawsze aktywnie spędzam z przyjaciółmi, nie dba o nic, ale dzień następny jest "dzień rodzinny", wydatki z rodzicami, bratem i dzień Dzidków.Drugi wolności poświęcę na wypoczynek w związku z sobota Budzę się późno, około 10.00 wezmę prysznic i włożyłem ciuchy.Potem wyjdę z łazienki i wrócić do mego pokoju, aby pościelić łóżko.następnie jestem w kuchni, ponieważ jest już śniadanie przygotowane przez mamę, która robi świetne naleśniki.potem jem wszystko i idę z moim starszym bratem na rynku, a później do supermartketu na "shoping".wrócę o 1 w nocy. W domu robię różne zadania domowe.Gdy skończę sprzątanie Potrzebuję trochę odpoczynku przed telewizorem ulubiony kanał HBO i oglądanie TVNmeteo wiedzieć, jaka będzie pogoda będzie wieczorem, gdy wychodzę z przyjaciółmi.o 6.00 popołudniu czas rozpocząć naukę mniej na następny dzień.Gdy Zegar wybija 8.00 spotykam znajomych . spędzamy czas idąć do kina lub do niektórych stron, bo nienawidzę BORDOM. Do domu, powrót o północy. zależy od tego, gdzie byłam.potem i szybki dojazd do wanny do mycia siebie.w końcu z powrotem do mojego pokoju, wyłączyć światło i spać. następnego dnia wstaję wcześnie. Niedziela rano wygląda tak jak wczoraj.o 8.00 mogę zjeść śniadanie, szczotka zęby i ubierać, ale później godzinie 9 Zawsze iść popływać basenie, bo jak kondycję.po 2 godzin dobrej rozrywki wracam do domu do końca nauki, które już rozpoczęły się na niedziela.At 2.00 popołudniu iść z rodziną do dziadków na obiad. czasie to mówimy o wydarzeniach z weekendu.moich rodziców zadbać o granice rodziny i gdy pogoda słoneczna wszyscy pójść na spacer do parku .. Po 5.00pm ja już jestem w moim room.tu ma jednym miejscu jak w domu, kiedy lubię siedzieć w wygodnym fotelu i posłuchać music. gram komputer także.At7.30 Mam kolacja i po nim, od 8.00 do 10.00 I learning.On powrotna w niedzielę pójdę do łóżka wcześnie bo jutro będzie kolejny ciężki dzień.


Praca jest ok. trochę powtórzeń , ale ok;) Życzę wysokiej oceny !