Odpowiedzi

2009-09-27T21:37:20+02:00
DEMOKRACJA SZLACHECKA (jej główne cechy):
wolna elekcja - wybór monarchy nie przestrzegający zasad sukcesji dynastycznej
sejmy i sejmiki szlacheckie
senat - izba wyższa parlamentu
przywileje szlacheckie - nadane przez szlachte, obowiozujące na danej ziemi
Podział władzy:
władza wykonawcza: monarcha - to działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogółu
władza ustawodawcza: sejmy i sejmiki szlacheckie oraz senat - działalność państwa polegająca na stanowieniu prawa (konstytucji i ustaw).
władza sądownicza: sądy - władza odrębna i niezależna od innych władz.

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA:
Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja.
Cechy demokracji współczesnej:
- zasada poszanowania praw mniejszosci
- zasada podziału władzy
- zasada pluralizmu:
społecznego
gospodarczego
politycznego
- władza powołana na określony czas
- legalna opozycja
- władza ustawodawcza ma prawo krytyki rządu
- niezależne i niezwisłe sądy
- społeczeństwo obywatelskie


16 3 16
2009-09-27T23:46:50+02:00
W demokracji szlacheckiej to szlachta zbierała się na sejmikach ziemskich gdzie wybierała przedstawicieli, którzy mieli reprezentować dany obszar na sejmie walnym.Natomiast we współczesnej demokracji głowa państwa (czyli prezydent) wybierana jest przez naród w wyborach. Wybory te są proporcjonalne, tajne, powszechne, równe i bezpośrednie. Oznacza to, że zwycięża w nich kandydat poparty przez większość, każdy głos jest anonimowy, może w nich wziąć udział każdy, kto osiągnął pełnoletność.
10 3 10