To pytania ma krzyżówkę ;P

1. Zachodzi tylko na powierzchni cieczy
2. Komora ze sprężonym powietrzem służąca do prac nad wodą
3. Ten proces przebiega gwałtownie w całej cieczy
4. Zjawisko, w którym gazowy tlen staje się cieczą
5. Składnik roztworu
6. Sposób na wydzielanie cieczy z roztworu
7. Między drobinami różnych substancji występują siły .....
8. Może być sądowy lub fizyczny
9. Przemiana cieczy w ciało stałe
10. Powstają w jaskiniach krasowych
11. Między cząsteczkami wody występują siły .......
12. Jaki proces fizyczny ukryty jest w powiedzeniu " Ulotnił się jak kamfora" ?
13. Inna nazwa cząsteczki
14. Fabryczne ........... zatruwają rzeki
15. Rozlewa się na powierzchni wody, jest łatwo palna
16. Ta dziedzina nauki zajmuje się między innymi ochroną środowiska
17. Bardzo małe porcje cieczy
18. Łatwo palna jest też rozpuszczalnikiem
19. Kasza z grochem to zwykła ........
20. Podczas topnienia i wrzenia się nie zmienia
21. Nie rozpuszcza się w wodzie , robi się z niej świece
22. najpopularniejsza jednorodna mieszanina gazów
23. Niezbędny do życia wszystkich organizmów


Pomóżcie :) <prosi> :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T20:36:44+01:00
Menisk
akwalung
wrzenie
skraplanie
rozpuszczalnik
destylacja
przylegania
proces
krzepnięcie
stalaktyty
spójności
parowanie
drobina
ścieki
ropa
ekologia
krople
benzyna
niejednorodna
temperatura
wosk
powietrze
woda
14 1 14