Odpowiedz krótko na pytania pilne??


pilnie krótko ??????
1.budowa i rola płuc?
2.na czym polega mechanizm wydechu?
3.wyjaśni objętość uzupełniająca i zalegająca płuca?
4.na czym polega krążenie zwrotne krwi?
5.porównanie budowy właściwości tętnic i żył ?
6 na czym polega krążenie krwi w dużym obiegu ?
7.opisz przebieg procesu krzepnięcia krwi ?
8.na czym polega wymiana gazowa w tkankach ciała?
9.co to jest miażdżyca podaj przyczyny i skutki?
10.podaj rodzaje odporności nabytej (swoistej)z przykładami?

1

Odpowiedzi

2010-01-14T20:27:28+01:00
1.
płuca - umożliwiają wymianę gazową;
budowa: są dwa płuca; pokrywa je cienka błona - opłucna; płuca dzielą się na płaty; płuco prawe - 3 płaty, lewe - 2. W oskrzelach rozgałęziają się na coraz mniejsze struktury (oskrzeliki); ich ściany pozbawione są chrząstki. płuca mają budowę pęcherzykową.

2.
z płuc wydalany jest CO2; rozkurcz mięśni międzyżebrowych; żebra opadają; rozkurcz przepony - uwypukla się ona ku górze.

3.
raczej płuca nie są wypełniane powietrzem w całości i nigdy nie są opróżniane do końca - spowodowałoby to sklejenie pęcherzyków płucnych.

4.
obieg krwi przez układ naczyń włosowatych wtórnie powstających z żyły.

5.
1 po myślniku tętnica, drugie żyła
grubość - duża - mała
warstwa mięśni gładkich - gruba - cienka
zastawki - brak - występują
szybkość przepływu krwi - duża - mała
ciśnienie - wysokie - niskie

6.
natleniona krew dociera do narządów.

7.
płytki krwi przyklejają się do brzegów rany; wydzielają substancję, dzięki której fibrynogen zamienia się w fibrynę. powstaje skrzep.

8.
dostarcza tkankom tlen, a usuwa CO2.

9.
miażdżyca powstaje między innymi na skutek nadmiernej ilości tłuszczów zwierzęcych, zwłaszcza cholesterolu, występujących we krwi. Przyczyniają się one do tworzenia złogów, które zmniejszają przekrój naczyń krwionośnych, przez co krew nie może swobodnie przepływać. Utrudnia to transport tlenu i substancji odżywczych do komórek.

10.
bierna: surowica, mleko matki, łożysko
czynna: przebyte choroby, szczepienie
2 3 2