Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T20:14:33+01:00
X-wiek Olka
y-wiek Jasia
z-wiek Krzysia

x+y+z=46
0,75x=y
z+10=x+y

x+y+z=46
0,75x=y
z=x+y-10

x+0,75x+x+0,75x-10=46
0,75x=y
z=x+y-10

3,5x=56
0,75x=y
z=x+y-10

x=16
y=12
z=18
2010-01-14T20:19:41+01:00
Olek, Jaś i Krzyś mają razem 46 lat. Wiek Olka stanowi 75% wieku Jasia, a Krzyś ma o 10 lat mniej niż Olek i Jas razem. Ile lat ma każdy z chłopców? Zapisz obliczenia.

O = Wiek Olka = 75%*j
J = Wiek Jasia
K = Wiek Krzysia = O+10 = 75%*j + 10

O+K+J = 46
3/4*j+3/4*j+10+j = 46
2,5*j=36
j = 14,4
o = 3/4 * 14,4 = 10,8
k = 10,8 + 10 = 20,8