Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T19:33:32+01:00
Immanuel Kant (1724-1804)
Zwolennik rygoryzmu moralnego. Wskazywał człowieka jako twórcę norm moralnych. Uważał, że granice możliwego poznania wyznaczają wszechświat, dusza i Bóg, które same nie mogą być przedmiotem badań. Autor "Krytyki praktycznego rozumu".

Jan Jakub Rousseau (1712-1778)
Uznawał za niepotrzebne istnienie monarchii, w dziele "Umowa społeczna" twierdził, że jedyną postawą sprawowania władzy jest umowa zawarta między rządzącymi a obywatelami.
3 2 3