Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T22:50:18+01:00
Demokracja ateńska -(demos ~ lud cratos ~ władza)- opierała się na władzy ludu którym składał się z wszystkich obywateli-mężczyźni powyżej 20 roku życia- . Całe zgromadzenie odbywało się na agorze na nim wybierano urzędników i decydowano o prawie i uchwałach. Jej twórcą jest strateg Perykles
republika rzymska - (res publica - rzecz publiczna) - składała się z ustroju podobnemu demokracji ateńskiej z tym że składało się z poniższych instytucji:
* trybun ludowy - miał prawo "veta"oraz reprezentował plebejuszy mógł odnosi się do decyzji urzędników
*zgromadzanie ludowe - wszyscy obywatele
*edylowie - pilnowali porządku w mieście była to najniższa ranga urzędnicza która rozpoczynała karierę młodych rzymskich polityków
* kwestorzy - zajmowali się pobieraniem podatków i opiekowali się skarbem państwa
* cenzorzy - zajmowali się ustaleniem listy senatorów
*pretorzy - były to osoby które miały władze sądowniczą
*konsulowie - byli to 2 najwyżsi urzędnicy którzy mieli władzę nad krajem oraz obejmowali dowództwo w czasie wojny
*senat - czyli 300 najbardziej zasłużonych urzędników . Senat był głównym ośrodkiem władzy w nim podejmowano najważniejsze decyzje pod względem porządku i prawa w mieście
*dyktator - była to osoba sprawująca niepodzielną władze . Była powoływana na czas 6 miesięcy i tylko wtedy gdy państwu zagrażało niebezpieczeństwo
**(ciekawostka) liktorzy - nosili przed najważniejszymi urzędnikami wiązki rózeg, nazywane po łacinie"fasces". Symbolizowały one prawo do wymierzania kar cielesnych. Przed osobami które mogły wydawać wyroki śmierci, trzymano rózgi z wplecionym tam toporem(lub jego ostrzem). Liczba pęków rózeg symbolizowała rangę urzędnika a najwięcej czyli 24 rózgi nosił tylko najwyższy urzędnik dyktator
1 5 1