Odpowiedzi

2010-01-14T20:26:24+01:00
Vo=20m/s
g=10m/s²
b)
Korzystamy z zasady zachowania energii:
Ep=Ek
mgh=1/2mv²
h=1/2*v² /g
h=1/2*400m²/s² /10m/s² = 20m
a)
h=gt²/2
t²=2h/g
t²=40m/10m/s² = 4s²
t=2s