Demain matin à Paris et Strasbourg seront refroidir à 0-2C. Ciel couvert, le vent est faible. Températures de l'après-midi aura lieu à 5C. Le ciel sera couvert. La nuit, la température chute à 0C, mais il ne sera pas vent soufflait et ne pleuvra pas. À Lille, le matin sera froid de -5 à -2. Le vent est faible. Ciel couvert. Températures de l'après-midi aura lieu à 2C. La nuit, la température redescend à -5.

Napiszecie mi to jak czytać to fonetycznie?

3

Odpowiedzi

2010-01-14T20:33:08+01:00
Jutro rano w Paryżu i Strasburgu będzie do 0-2C. Pochmurno, wiatr będzie mocny. Temperatury w godzinach popołudniowych do 5C. Niebo zostanie pokryte chmurami. W nocy temperatura spadnie poniżej 0C, ale nie będzie wiatru, a nie deszczu. W Lille, rano będzie zimno od -5 do -2. Wiatr będzie będzie słaby. Pochmurno. Temperatury w godzinach popołudniowych 2C. W nocy temperatura spadnie do -5.
2010-01-14T20:36:03+01:00
Demę matę a PaRi e SztRasbuRg serą refładi a de zeRo a du degRe. Sjel kuweR, le wą e febl. tąmpeRatiur dy lapRemidi ora ljeu a sank degre. le sjel sera kuwer. la njui, la tąmpeRartiur sziut a zero degre, me il ne sera pas wą sufle e ne plewra pa. A lil, le matę sera frua de minus sank degre a minus dy. le wą e febl. sjel kuwer. tąmperatiur dy lapre midi ora ljeu a dy degre. la njui, la tąmperatiur redesą a minus sank degre.
2010-01-14T20:52:53+01:00
Demę matę a pari e Strasburg serą refładir a zero0 du C. Siel kuwert, le wą e febl. Teperatir d lapre midi ora lje a sękC. Le ciel sera kuwert. La nłi temperatir szut a zero C, me il ne sera pa wą sufle e ne plure pas. A lil le matę sera frład de minus sęk a minus du. Le wą e febl. Siel kuwert. Temperatir d lapre midi ora lje a du C. La nłi temperatir redesą a minus sęk.

Serdecznie pozdrawiam ;)